Info

Informasjon

 

Her kan du laste ned diverse skriv frå Øyane ASVO.

 

Du kan anten lese dei på nett eller laste ned fila i PDF-format

 

(For å laste ned PDF-fila, høgreklikk på PDF-ikonet og velg last ned)

Organisasjonskart
Årsplan 2016
Årsrapport 2016
Informasjonshefte
Etiske Retningslinjer
Kvalitetspolitikk
Formål & Visjon

© Øyane ASVO 2018