Equass

Kva er eQuass?

eQuass Assurance er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tenesteleverandørar i velferdssektoren mogelegheit til å sikre kvaliteten av tenestene ovarfor brukarar og andre samarbeidspartnerar.

I Noreg er eQuass Assurance nå tatt i bruk av verksemder innanfor skjerma arbeidsmarknadssektor. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte ein del arbeidsmarknadstiltak. eQuass Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innafor sektoren.

Øyane ASVO A/S vart 27.februar 2012 sertefisert i eQuass Assurance In Social Services, resertefisert 12.mars 2014

og 12. mars 2016.

© Øyane ASVO 2018